• تزریق پلاستیک ۳۵۰ گرم ایرانی

  توضیحات

  تزریق پلاستیک ۳۵۰ گرم ایرانی

   

  سیستم کنترل: PLC

  پرفشنال

  قالبگیر: ۴۵ cm

  روغن نو

  پمپ روغن نو

  سیلندر مارپیچ بوشدار مانوک

  درحال کار