• تزریق پلاستیک ۳۵۰ گرم ارس ماشین

    توضیحات

    تزریق پلاستیک ۳۵۰ گرم

    ساخت:ارس ماشین

    جک: قورباغه ای

    سیستم کنترل: PLC