• تزریق پلاستیک ۷۰۰ گرم (۳۲۰ تن) حیدری

    توضیحات

    تزریق پلاستیک ۷۰۰ گرم (۳۲۰ تن)

    ساخت: حیدری

    قالبگیر: ۷۰*۶۰ cm

    سیستم کنترل: PLC