• تزریق پلاستیک ۲۵۰ گرم (۱۳۰ تن) پولاد

    توضیحات

    تزریق پلاستیک ۲۵۰ گرم (۱۳۰ تن)

    ساخت: پولاد

    سال ساخت: ۱۳۸۸