• تزریق پلاستیک ۲۵۰ گرم (۱۲۵ تن) پولاد

  توضیحات

  تزریق پلاستیک ۲۵۰ گرم (۱۲۵ تن)

   

  ساخت: پولاد

  قالبگیر: ۴۱ cm

  سال ساخت: ۱۳۸۳