• تزریق پلاستیک ۲۰۰ گرم (۱۲۸ تن) NBM

  توضیحات

  تزریق پلاستیک ۲۰۰ گرم (۱۲۸ تن)

   

  ساخت: NBM

  سال ساخت: ۲۰۰۶ (۲ سال کارکرده)

  قاببخور: ۴۱*۴۱