• تزریق پلاستیک ۲۰۰۰ گرم (۴۰۰ تن) اصلانیان

  توضیحات

  تزریق پلاستیک ۲۰۰۰ گرم (۴۰۰ تن)

  ساخت: اصلانیان

  سال ساخت: ۲۰۰۹

  سیستم کنترل: PLC

  کم کارکرد