• تزریق پلاستیک ۱۵۰ گرم صفری پور

  توضیحات

  تزریق پلاستیک ۱۵۰ گرم

   

  ساخت: صفری پور

  پران هیدرولیک

  گیره گیربکس

  روغن و فیلتر تازه عوض شده