• تزریق پلاستیک ۱۴۰ و ۱۲۰ گرم توز چک

  توضیحات

  تزریق پلاستیک ۱۴۰ و ۱۲۰ گرم

  موجودی: ۳ دستگاه ۱۴۰ گرم و ۱ دستگاه ۱۲۰ گرم

  ساخت: توز چک

  قالبگیر ۱۴۰ گرم: ۵۵ cm

  قالبگیر ۱۲۰ گرم: ۴۵٫۵ cm

  جک: قورباغه ای

  سال ساخت: ۱۹۸۶

  شیر: زیمنس و توز

  دارای خط کش