• تزریق پلاستیک ۴۰۰ گرم (۱۴۰ تن) تقوی راد

  توضیحات

  تزریق پلاستیک ۴۰۰ گرم (۱۴۰ تن)

  ساخت: تقوی راد

  جک: قورباغه ای افقی

  سیستم کنترل: PLC کارخانه

  سال ساخت: ۱۳۹۳