• تزریق پلاستیک ۱۲۰۰ گرم (۳۲۰ تن) برج پولاد

  توضیحات

  تزریق پلاستیک ۱۲۰۰ گرم (۳۲۰ تن)

   

  ساخت: برج پولاد

  سال ساخت: ۲۰۱۵

  کارکرد: دو ماه