• تزریق پلاستیک ۱۰۰ گرم صفری پور

    توضیحات

    تزریق پلاستیک ۱۰۰ گرم

    ساخت: صفری پور

    قالبگیر: ۲۷*۳۵ cm

    همراه قالب پریز برق