• تزریق پلاستیک ۱۰۰ گرم صفری پور

  توضیحات

  تزریق پلاستیک ۱۰۰ گرم

  ساخت: صفری پور

  قالبگیر: ۳۵cm

  سال ساخت: ۱۳۸۶

  جفت شاتون