• تزریق پلاستیک بادی ۸۰ لیتری

  توضیحات

  تزریق پلاستیک بادی ۸۰ لیتری

   

  ساخت: بلغار

  به همراه:

  قالب بشکه های ۶۰ و ۴۰ لیتری

  و ۴۵ لیتری دهان گشاد