• تزریق پلاستیک بادی ۴ لیتری فرمانی

  توضیحات

  تزریق پلاستیک بادی ۴ لیتری

   

  تک نازله

  ساخت: فرمانی

  سال ساخت: ۱۳۷۵

  در حال کار