• تزریق پلاستیک بادی ۳ لیتری اتوماتیک

    توضیحات

    تزریق پلاستیک بادی ۳ لیتری اتوماتیک

     

    ساخت: هاروت

    تعداد شیر: ۲