• تزریق پلاستیک بادی ۲ لیتری تمام اتوماتیک موسی خانیان

    توضیحات

    تزریق پلاستیک بادی ۲ لیتری

    تمام اتوماتیک

    ساخت: موسی خانیان

    در حال کار