• تزریق پلاستیک بادی ۲۰ لیتری

    توضیحات

    تزریق پلاستیک بادی ۲۰ لیتری

     

    سیلندر: ۲ محور