• تزریق پلاستیک بادی ۱۲ لیتری اتوماتیک

    توضیحات

    تزریق پلاستیک بادی ۱۲ لیتری

     

    تمام اتوماتیک