• بادکن کومبی ۲۰۰

  دسته:

  توضیحات

  دستگاه بادکن دو کویته

  اتوماتیک

  ساخت: SMF آلمان

  مدل: COMBI 200