• بادکن، کمپرسور، قالب

  توضیحات

  بادکن دو کویته

  ساخت: چین

  مدل: MG880

  کمپرسور فشارقوی و اسکرو

  ساخت: ALKIN ترکیه و هواسازان

  قالب