• آسیاب شمشیری دهنه ۴۰

  دسته:

  توضیحات

  آسیاب شمشیری

  دهنه: ۴۰cm

  ساخت: تهران

  کارکرد: ۱ سال

  دارای تابلو برق