• آسیاب شمشیری دهنه ۶۰

  دسته:

  توضیحات

  آسیاب شمشیری

  دهنه: ۶۰

  ساخت: زواره ای

  موجودی: ۳ دستگاه

  کارکرد: ۳ سال