Vərəqə İstehsal Edən Maşın

Vərəqə istehsal edən maşın

دستگاه ورق ساز

Termoforminq birdəfəlik qablar istehsal edən maşın bu iki fərqli cihazdan ibarətdir: Birinci hissə polimer vərəqəni istehsal edir və ikinci hissə qabları formalaşdırılmaq üçün pres cihaz ılə vərəqəni təzyiq edir. Bu bölmədə hazırlanmış vərəqə müxtəlif sənayə sahələrində istifadə edilə bilər. Bu vərəqələr adətən PP-dən (polipropilen) hazırlanır, amma Polistirol (PS) kimi digər materiallardanda  hazırlana bilər. Istehsal olunmuş vərəqənın qalınlığı cihazın başını (Head part) düzəldərək tənzimlənə bilər.