Termo-Forminq Maşını

Termo-Forminq maşını

Forminq (PP) birdəfəlik qablar istehsal edən maşın.

دستگاه تولید لیوان PP

Termoforminq cihazı vərəqə və qabları istehsal etmək üçün, yarı-forminq cihazların əksinə iki ayrı hissələrdən (qalıbləmə və pres) ibarətdir. Buna görə son məhsulu (stəkan və ya digər qablar ola bilər) satmaqdan əlavə  istehsal edilmiş vərəqədə müxtəlif sənayə sahələrində istifadə edilə bilər.

Bu üsulda istifadə olunan əsas xammal polipropilen (PP) dir, Lakin polistiren (PS) və s. kimi digər petrokimya materiallarda istifadə edilə bilər. PP materialları İran bazarında ən ucuz və ən çox satılan materiallardan biridir, və bu da son məhsulun qiymətinin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasına səbəb olur. Polipropilenin elastikliyinə və bu maddənin insan orqanına zərər vermədiyinə görə,  hal-hazırda ölkəmizin bazarında ən çox istifadə edilən birdəfəlik stəkanlar bu cihazlar vasitəsilə  istehsal edilmiş stəkanlardılar.

(PP) stəkan istehsalı cihazı

Termoforminq cihazlarının əsas üstünlüklərindən biri yarı-forminqlərə (eski cihazlara), bu sistemlərdə avtomatik sətakan toplayan hissənin olmasıdır. Beləcə istehsal sürəti artıb və insan gücünədə ihtiyac olmur.  Bəllidir ki, bu səbəbdən məhsulun qiyməti azalıb və əldə edilən  mənfəətda artacaqdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, istehsal sürətinin yüksək olması və istehsal edilən qabların yüksək keyfiyyətdə olmasıda, bu cihazların digər üstünlüklərindəndir.