Şitil Məcməyi İstehsal Edən Maşın

Şitil məcməyi istehsal edən maşın

سینی نشا کشاورزی

Bu gün müasir kənd təsərrüfatında şitil məcməyisi (toxum becərtmə məcməyisi) xiyar, pomidor, bibər, qarpız, qovun, kələm və müxtəlif növ toxumları istixanada istehsal etmək üçün tətbiq edilir. Bu şitil məcməyilər vasitəsilə istixana fəzasından səmərli şəkildə istifadə olunur. Əgər bu qablardan yaxşı və diqqətli şəkildə istifadə edərsəniz, neçə dəfə istifadə edə biləceksəniz, və beləcə qənaət etmiş olacaqsınız. Bu qabların digər üstünlükləri ibaretdir: asan köçürülməsi, məhsulun zərər görmə dərəcəsini azaltması, zəngin bitki artımı və keyfiyyətli istehsal, xəstəlik və zərərləri kontrol etməsi, toxum və gübrə istifadəsinin azaldması, şitil fəzasını azaldması və insan gücünə ihtiyac olmaması.

Bu məcməyilər  PS cihazları ilə istehsal olunur, amma müştərinin sifarişi ilə PP maşınları ilə də istehsal edilə bilər.Toxum növündən asılı olaraq, bu qablar müxtəlif ölçülərdə və qalınlıqlarda istehsal edilə bilər.İstehsal kapasitəsi məcməyinin ölçüsündən və dəliklərinin sayısından, ve cihazın ölçüsündən və xüsusiyyətlərından asılıdır. Istehsal olunmuş məcməyilərin qalınlığı cihazın başını (Head part) düzəldərək tənzimlənə bilər. Qalıbı dəyişdirərək, qabların ölçüsünü və şəklini və deliklerinin sayısnı dəyişdirmək mümkündür.

Bu şirkətin bütün istehsal etdiyi cihazlar müştərinin sifariş etdiyi qalıb, bir il zəmanət və dəstək xidmətləri ilə bərabər sunulacaqdır. Əgər müştəri daha çox qalıb istərsə parasını ödəməsi lazımdır.

Həmçinin, bu bölmə bütün cihazlar məsələn forminq və yarı-forminq birdəfəlik qablar,  vərəqə, meyvə səbəti üçün ayırıcı,  stomatoloji məcməyisi və şitil məcməyisi istehsal edən maşınlar və s. haqqında  quraşdırma, təlim və təmir xidmətləri sunaraq, sayqılı və dəyərli müştərilərinin xidmətindədir.

»Yarasənət« maşınlar ilə istehsal edilmiş məcməyilərin xüsusiyyətləri:

 • Hava təmizləyici (kondisioner) kanalına sahiblər
 • Mexanikləşdirilmiş becərilmənin asanlığı üçün bərabər və dəqiq ölçülərdə olmaları
 • Yaxşı və uygun qiymətləri olmaları
 • Şitilin məcməyinin içindən rahatca çıxışı
 • Çox yer tutmamaları
 • Yüksək esnəkliyə sahib olmaları

Məcməyi növləri:

 • 45 dənəli şitil becərmə məcməyisi
 • 70 dənəli şitil becərmə məcməyisi
 • 85 dənəli şitil becərmə məcməyisi
 • 105 dənəli şitil becərmə məcməyisi
 • 145 dənəli şitil becərmə məcməyisi
 • 199 dənəli şitil becərmə məcməyisi