• گرانولساز کراس مافای آلمان زنده خور

  توضیحات

  گرانولساز کراس مافای آلمان

  مدل: KME 1-125-30 B1

  ظرفیت ۷۰۰ کیلیو بر ساعت

  زنده خور

  کندور سرخود

  گازگیردار

  مصرف برق: ۲۴۲ kW

  مواد مصرفی: ABS, PP, PE, PS

  سال ساخت: ۱۹۹۲

  طول سیلندر: ۳٫۵ متر