• گازگیر

    توضیحات

    گازگیر مواد پلاستیکی

     

    ساخت: چین