• موتور اسباب بازی

  توضیحات

  موتور اسباب بازی

  قابلیت سوار شدن کودک

  فرمان گردون, چرخها متحرک

  ابعاد قطعه:
  طول: ۶۱ cm
  عرض: ۳۲ cm
  ارتفاع: ۴۱ cm