• لیوان یکبار مصرف

    توضیحات

    انواع لیوان یکبار مصرف

    آبخوری و چای، هویجی، مک دونالد، دوغ، بستنی