• قالب قاشق و چنگال یکبار مصرف

  دسته:

  توضیحات

  قالب قاشق و چنگال یکبار مصرف

  ساخت: چین

  تعداد حفره: ۲۸ کویته

  وزن قطعه: ۲/۶ گرم