• قالب سبد ۸ کیلویی

  دسته:

  توضیحات

  قالب سبد ۸ کیلویی

   

  ساخت: شرکت فن آور

  وزن سبد: ۳۴۰ گرم

  طول: ۳۸ cm

  عرض: ۲۵ cm

  ارتفاع: ۱۳ cm