• قالب سبد ۲۲ کیلویی

  دسته:

  توضیحات

  قالب سبد ۲۲ کیلویی

   

  ساخت: شرکت فن آور

  وزن سبد: ۱۴۰۰ گرم

  طول: ۵۲ cm

  عرض: ۳۳ cm

  ارتفاع: ۲۶ cm