• قالب سبد ۱۸ کیلویی

  دسته:

  توضیحات

  قالب سبد ۱۸ کیلویی

   

  وزن سبد: ۶۹۰ گرم

  کارکرد: ۱۵۰ هزار عدد

  جنس قالب: فولاد ۲۳۱۲

  در حد نو