• قالب سبد ۱۸ کیلویی

  دسته:

  توضیحات

  قالب سبد ۱۸ کیلویی

   

  طول: ۵/۴۹ cm

  عرض: ۳۰ cm

  ارتفاع: ۲۰ cm (ارتفاع از شاخ: ۲۵ cm)

  وزن: ۷۷۱ گرم

  به همراه درب