• قالب سبد آشپزخانه

  دسته:

  توضیحات

  قالب سبد آشپزخانه

   

  طول: ۲۳ cm

  عرض: ۲۳ cm

  ارتفاع: ۱۲ cm