• شن کش

    توضیحات

    شن کش پلاستیکی

     

    جایگزین شن کش های فلزی

    جهت دفع علف های هرز و صاف کردن زمین های کشاورزی و باغبانی