• دستگاه گرانول ساز طرح اکراین (زنده خور)

    توضیحات

    دستگاه گرانول ساز طرح اکراین

    ساخت: باقری تبریز

    ظرفیت تولید: ۹۰ کیلو بر ساعت

    قابلیت بازیافت گونی و پلاستیک بدون نیاز به آسیاب (زنده خور)