• دستگاه چاپ ۴ رنگ چینی

  توضیحات

  دستگاه چاپ چهار رنگ

   

  ساخت: چین

  سال ساخت: ۲۰۰۰

  عرض غلتط: ۶۰ cm