• دستگاه لمینت

  توضیحات

  دستگاه لمینت

   

  ساخت: علیرضا کریمیان

  ظرفیت تولید: ۸۰ متر بر ساعت

  دارای ۶ عدد غلطک در ابعاد مختلف

  چاپ یکرنگ