• دستگاه دوخت و برش و دسته زن

  توضیحات

  دستگاه دوخت و برش و دسته زن دوتایی

   

  عرض تولید: ۴۰ cm

  ساخت: چین

  پرسرعت