• دستگاه دوخت و برش عرض ۸۵

  توضیحات

  دستگاه دوخت و برش

   

  عرض غلطک: ۸۵ cm

  ساخت: شهرستانی

  سروو دار

  در حد نو