• خط تولید نایلون عرض ۷۰

    توضیحات

    دستگاه تولید نایلون عرض ۷۰

     

    دستگاه دوخت سروودار

    سیستم کنترل: PLC