• دستگاه تولید لیوان یکبار مصرف کاغذی

    توضیحات

    دستگاه تولید لیوان یکبار مصرف کاغذی

     

    با ۳ دست قالب