• دستگاه تولید لوله پلی اتیلن

  توضیحات

  دستگاه تولید لوله پلی اتیلن

   

  تولید تا سایز ۳۰

  دارای کلاف کن

  کشنده تانکی