• دستگاه تولید لوله پلی اتیلن

  توضیحات

  دستگاه تولید لوله پلی اتیلن

   

  تولید تا سایز 110

  دارای کلاف کن

  کشنده تانکی

  راه اندازی دستگاه لوله پلی اتیلن سایز 16-110