• دستگاه تولید لوله سفید و پلی اتیلن

  توضیحات

  دستگاه تولید لوله سفید و پلی اتیلن

   

  ۷ دست قالب تا سایز ۶۳

  سیلندر ماردون و گیربکس اتریش

  کم کارکرد