• دستگاه تولید لوله خرطومی

  توضیحات

  دستگاه تولید لوله خرطومی

  ساخت: تبریز

  تعداد قالب: ۳۶ مهره

  کارکرد: ۱٫۵ سال

  کاملاً بی صدا