• دستگاه تولید رول و ظروف یک بار مصرف P.P

    توضیحات

    دستگاه تولید رول و ظروف یک بار مصرف P.P

     

    ساخت: کاجاران و ترکیه