• دستگاه تولید بطری

  توضیحات

  دستگاه تولید بطری

   

  ساخت: ZHONGYA چین

  ۱۲ نازله

  به همراه قالب درب بطری