• دستگاه بادکن نیمه اتوماتیک ۴ کویته

  دسته:

  توضیحات

  دستگاه بادکن

   

  نیمه اتوماتیک

  ۴ کویته

  ساخت: جوانمرد

  کارکرد: ۱۵ روز

  ظرفیت تولید: ۲۰۰۰ عدد در ساعت